คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

กำหนดการรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

 

กิจกรรม

ทุนเรียนดีและทุนความสามารถพิเศษ

รอบรับตรง

รอบทั่วไป

สมัครด้วยตนเอง

22 กันยายน 2559- 21 ตุลาคม 2559

 -

 -

สมัครผ่านออนไลน์

 -

 23 กันยายน 2559 - 31 ธันวาคม 2559

 10 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

 27 ตุลาคม 2559

 9 มกราคม 2560

  21 เมษายน 2560

สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์

  12 พฤศจิกายน 2559

 14 มกราคม 2560

 26 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน

 -

 -

 23 เมษายน 2560

สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

 -

 -

 2 พฤษภาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  16 พฤศจิกายน 2559

20 มกราคม 2560

 9 พฤษภาคม 2560

รายงานตัว

26-27 พฤศจิกายน 2559

28-29 มกราคม 2560

 16-17 พฤษภาคม 2560

ปฐมนิเทศ

พฤษภาคม 2560

เปิดเรียน

มิถุนายน 2560

 

หมายเหตุ 1. รอบทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัครได้ที่ครูแนะแนวโรงเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  1. รอบรับตรงและรอบทั่งไป สมัครผ่านออนไลน์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด http://academic.reru.ac.th/ (สามารถเลือกได้ 2 อันดับ)