คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกอร กองทอง ในโอกาสได้รับรางวัล popular vote
ในการประกวด Freshy Boy & Girl 2016

วันที่ 10 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิรพา นามจุมจัง นางสาวสุดคนึง ชมภูวิเศษ นายสุนันท์ สีหานาม นางสาวพชรมน ไชยนต์ นางสาวจันทร์จิรา เศษโถ และอาจารย์ที่ปรึกษา ในโอกาสได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยม ตามโครงการสนับสนุนทุนวิจัยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  9 กันยายน 59 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนายอดิศักดิ์ กล้าหาญ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ชาตรี ทองวรรณ (ผู้ฝึกสอน) ในโอกาสได้รับรางวัลที่ 3 การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 (Cabling Contest 4) รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นายศรศักดิ์ หลาบนอก นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 534242010 ได้รับรางวัลที่ 1 การแข่งขันทักษะการเข้าหัวสายแลน รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราฯ ขอนแก่น