คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล ในโอกาสได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชาตรี ทองวรรณและคณะ ในโอกาสได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา ในโอกาสได้รับมติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในคราวประชุมวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559