คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประวิทย์ พิมพิศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 14 ธันวาคม 2558